top of page

Current Positions

Senior Likviditetsriskanalytiker / Riskkontroll finansiella risker till ledande nordisk bank

Bankens oberoende riskkontroll ansvarar för att identifiera, mäta, analysera, rapportera och kontrollera alla större risker som banken exponeras för. Avdelningen för finansiella risker är den avdelning som ansvarar för den övergripande kontrollen av bankens marknadsrisker och likviditetsrisker.I detta ingår att utarbeta metoder och principer för att beräkna dessa risker samt översyn av myndighetsrapportering inom riskslagen.

 

Avdelningen ansvarar även för att sammanställa, analysera och rapportera koncernens samlade risksituation internt till CFO, VD och styrelsen.


Om tjänsten

 

Gruppen för oberoende riskkontroll söker nu en analytiker med erfarenhet inom likviditetsriskområdet som ska arbeta med vidareutvecklingen av riskkontrollens översyn av bankens rapportering till tillsynsmyndigheter samt bankens interna metodik för likviditetsriskmätning. Detta sker i tätt samarbete med andra experter inom banken.


Tjänsten innebär en möjlighet att få vara med och arbeta i en kreativ och stimulerande miljö under en spännande fas i bankens utveckling på riskkontrollområdet. Du kommer att fördjupa dina kunskaper rörande bankens verksamhet, styrning och riskhantering och du kommer att få möjlighet att aktivt påverka berörda processer. 

Området är komplext och mångfacetterat och det finns mycket stora möjligheter till utveckling för dig personligen, både inom den oberoende riskkontrollen som helhet och inom övriga delar av banken.

 

Din profil

  • Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av myndighetsrapportering samt regelverkstolkning inom likviditetsriskområdet, antingen från bank och/eller myndighet.

  • Du har en akademisk examen med inriktning mot ekonomi, juridik eller motsvarande och har god kännedom om bankverksamhet. Erfarenhet från likviditetsriskhantering ur både första och andra linjeperspektiv är meriterande.

  • Du har ett stort intresse för riskfrågor och vill driva vidare utvecklingen av ramverk och analys samt anpassa bankens verksamhet till nya regelverk.

  • Du trivs med att utföra ditt arbete självständigt på ett stringent sätt. Du stimuleras av komplexa problem och har lätt för att förklara dem på ett enkelt, ekonomiskt intuitivt sätt i tal och skrift.

  • Som person är du engagerad, effektiv och initiativrik och har starkt driv att föra förändringsarbete i mål.

  • Du är metodisk och strukturerad och trivs i en föränderlig verksamhet med komplicerade problemställningar och strikta leveranskrav.

Intresserad?

Kontakta ansvarig konsult Lars Bingsmark Lundgren på telefon 070-710 49 51 eller via mejl lars.lundgren@searchalliance.se

bottom of page