top of page

Current Positions

Erfaren Kvantitativ Riskanalytiker / Kvalificerad kvantitativ analys och modellutveckling till ledande nordisk bankkoncern

Denna tjänst inom koncernens centrala riskkontrollfunktion, är placerad i gruppen som ansvarar för utveckling och förvaltning av koncernens kreditriskmodeller. Dessa modeller utgör grunden för bankens styrsystem för riskklassificering och riskkvantifiering. 


Gruppen som idag består av 8 personer, behöver nu förstärkas med en erfaren kvantitativ analytiker som ska arbeta med att utveckla koncernens egenutvecklade modeller och metoder att mäta och hantera kreditrisker.

Denna tjänst kräver en akademisk examen på master-nivå eller högre, med tyngdpunkt inom statistik eller matematik. Dokumenterad kunskap om kvantitativa, statistiska och ekonometriska metoder samt erfarenhet av programmering är ett krav. 

Praktisk erfarenhet av kvalificerad kvantitativ analys, antingen från forskarvärlden eller från finansiella företag och/eller myndigheter är ytterligare ett krav.

Erfarenhet av programmeringsspråket SAS samt erfarenhet av kapitaltäckningsregelverket, IRK, är meriterande. För att trivas i rollen har du ett strukturerat arbetssätt, har en god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.

 

Om du vill veta mer om rollen kontakta ansvarig konsult Lars Bingsmark Lundgren på telefon 070-710 49 51 eller via mail lars.lundgren@searchalliance.se

bottom of page