top of page

Current Positions

February 17, 2022

 

Senior Likviditetsriskanalytiker / Riskkontroll finansiella risker till ledande nordisk bank

Gruppen för oberoende riskkontroll söker nu en analytiker med erfarenhet inom likviditetsriskområdet som ska arbeta med vidareutvecklingen av riskkontrollens översyn av bankens rapportering till tillsynsmyndigheter samt bankens interna metodik för likviditetsriskmätning. Detta sker i tätt samarbete med andra experter inom banken.

Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av myndighetsrapportering samt regelverkstolkning inom likviditetsriskområdet, antingen från bank och/eller myndighet.

bottom of page