Current Positions

January 01, 2020

Account Manager

Qurant – webbaserade hälsokoncept

Har du erfarenhet av framgångsrik kvalificerad försäljning till företagskunder?

 

Trivs du med att arbeta självständigt under ansvar i en innovativ entreprenörsmiljö med korta beslutsvägar?

 

Har du ett genuint intresse för hälsa och friskvård?

 

Då kan du vara helt rätt person för den här tjänsten!

January 03, 2023

Senior Kvantitativ Riskanalytiker / Modellvalidering & kvalificerad kvantitativ analys till ledande nordisk bank

Edit: TILLSATT

Den lokala riskkontrollen inom oberoende riskkontroll, som ansvarar för att identifiera och kontrollera väsentliga risker inom bankens Capital Markets, söker en senior kvantitativ analytiker, till gruppen för Modellvalidering & Kvantitativ Analys. 

January 01, 2020

Erfaren Kvantitativ Riskanalytiker / Kvalificerad kvantitativ analys och modellutveckling till ledande nordisk bankkoncern

Edit: TILLSATT

Denna tjänst inom koncernens centrala riskkontrollfunktion, är placerad i gruppen som ansvarar för utveckling och förvaltning av koncernens kreditriskmodeller. Dessa modeller utgör grunden för bankens styrsystem för riskklassificering och riskkvantifiering. 

Please reload