Current Positions

Senior Kvantitativ Riskanalytiker / Modellvalidering & kvalificerad kvantitativ analys till ledande nordisk bank

Den lokala riskkontrollen inom oberoende riskkontroll, som ansvarar för att identifiera och kontrollera väsentliga risker inom bankens Capital Markets, söker en senior kvantitativ analytiker, till gruppen för Modellvalidering & Kvantitativ Analys. 

Erfaren Kvantitativ Riskanalytiker / Kvalificerad kvantitativ analys och modellutveckling till ledande nordisk bankkoncern

Denna tjänst inom koncernens centrala riskkontrollfunktion, är placerad i gruppen som ansvarar för utveckling och förvaltning av koncernens kreditriskmodeller. Dessa modeller utgör grunden för bankens styrsystem för riskklassificering och riskkvantifiering. 

Please reload